Bilim&TeknolojiHaberler

PERİYODİK MUAYENE İÇİN MÜRACAATLAR 28 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene Müracaatları Hakkında Duyuru!

PERİYODİK MUAYENE İÇİN MÜRACAATLAR 28 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre muayene edilerek damgalanması zorunlu olan Ölçü ve Ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak doğru, ayarlı kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri, Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğu, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisleri tarafından yürütülmektedir.

– Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

Akaryakıt ve LPG sayaçları, sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2000 kg üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarları için https://basvuruportal.tse.org.tr internet adresi sayfasından elektronik ortamda TSE’ ye müracaat edilecektir.

– Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluğunca Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

Uzunluk ölçüleri, hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar hassas olmayan kütleler ile Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, ibreli teraziler ve tek kollu kantarlar için Rize ve Ardeşen Belediyeleri bünyelerinde bulunan Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilecektir.

– Yetkili Muayene Servislerince Muayene edilecek ölçü ve ölçü aletleri için;

Otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil olup) Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğu yetkisi dışındaki 3. ve 4. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile 1. ve 2. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, ısı sayaçları ve egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları için periyodik muayene müracaatlarının Yetkili Muayene Servislerine (https://msurapor.sanayi.gov.tr) yapılması gerekmektedir.

Periyodik muayene müracaatı başvurusunu yapmayan ölçü ve ölçü aletleri kullanıcıları 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesi kapsamında “damga süresi geçmiş ölçü aletini kullanmak” fiilinden dolayı her bir ölçü aleti için 2.131,00-TL- 40.611,00-TL arası idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Bu nedenle, ilgililerin, mağdur olmaması ve cezai durumlara düşmemesi bakımından; damga sürelerini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin, 2023 yılı periyodik muayene müracaatlarını, 2023 yılı Şubat ayı sonuna kadar cins, özellik ve yetki alanına göre yukarıda belirtilen mercilere yapmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…
Aydın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir