HaberlerKonuk Yazarlar

KADIN VE SİYASET

KADIN VE SİYASET

Siyasetin en temel özelliği toplumsal bir olgu olmasıdır. Bir topluluğun üyeleri olarak kadınların da bahsedilen siyasal alanın ve onunla ilgili olguların dışında ve ondan etkilenmeden kalmaları elbette düşünülemez. Bu nedenle, siyaset sürecindeki tüm eylemler, ilişkiler ve alınan kararlar, erkekler kadar kadınları da etkileyecektir. Nitekim, bu kararların kadınlar üzerindeki etkilerinde söz sahibi olabilmeleri için siyasette kadın katılımının ve temsilinin gerekli olduğunu  savunuyoruz. Ancak, toplumu kadın ve erkekler olarak iki farklı kategoriye ayırarak bu siyaset ilişkisini anlamak neden gereklidir. Bunun cevabı oldukça açıktır. Tarih boyunca ve her toplulukta kadın ve erkeklerin toplumsal ve ekonomik ilişkilerdeki konumları ve rolleri birbirinden farklı şekillenmiştir. Bu farklılık, bu grupların siyasal alandaki varlıklarının, ilişkilerinin, hak ve sorumluluklarının birbirlerinden ayrılacak şekilde oluşmasına sebep olmuştur. Bu farklılığın oluşma nedeni, kadının biyolojik doğurganlık yetisi dolayısıyla çocukların, ailenin ve evin temelinde şekillenen bir sorumlulukla ve bu çevredeki hareket alanıyla donatılmış olmasına bağlanır. Siyaset olgusu toplumu kuran, etkileyen, ondan doğan ve onun içinde gelişen bir süreç olarak ister sadece devlet yönetimi temelinde tanımlansın isterse daha geniş bir perspektiften iktidar olgusu, toplumsal düzen ve süreçle ilgili görülsün kadınların yaşam biçimlerini, davranışlarını ve konumlarını etkileyen bir yere sahiptir. Bu etki, toplumsal cinsiyet rollerindeki ve deneyimlerindeki farklılıklar nedeniyle kadın ve erkeklerde farklı şekillerde hissedilmektedir.

Yıldız BARIN PERK

2023 / OCAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir